چطور ترس زندگی رابه کاممان تلخ می کند؟

کروناشروع شد جدی نگرفتم. کلاس شعروقصه ی دخترم تعطیل شدبعداز آن مدرسه ی پسرم تعطیل شد. درچت ها وتلفنی حرف زدن بادوستانم وخانواده بیشتر حرف ها برسرکرونا بود. ترسیده بودم،مرگ رابیشترازهرزمانی به خودم نزدیک می دیدم. همه جا پر شده بوداز اخبار کرونا. همسرم گفت بهتراست به شهرستان بروی آنجا کرونا نیست ومن هم باوجودترس… ادامه خواندن چطور ترس زندگی رابه کاممان تلخ می کند؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مقالات

تا دیر نشده شروع کن و کارهایت را به فردا و بعدا نسپار.

به نام خدا همه ش فکر می کنم کی می شود شروع کنم؟ از کدام شنبه یا کدامین آغاز سال یا کدام اول برج؟ از خودم می پرسیدم که کی وقتش می شود؟ انگار کسی در گوش من گفته زندگی وقتی بزرگ شوی شروع می شود زندگی وقتی ازدواج کنی شروع می شود زندگی وقی… ادامه خواندن تا دیر نشده شروع کن و کارهایت را به فردا و بعدا نسپار.

من هم می خواهم کاشف خودم باشم

به نام خدا انسان این موجود خارق العاده است،می تواند حرف بزند، گفتگو کند،داد و بیداد کند،ولی گاهی نمی تواند حرفی را که می خواسته را بر زبان بیاورد. انسان این موجود بی نظیرمی شنود،با شنیدن صدای آب رودخانه آرامش می یابد و از صدای پرنده ها لذت می برد،اما خیلی از حرف ها را… ادامه خواندن من هم می خواهم کاشف خودم باشم