دلت میخواهد از چه بنویسی؟

گاهی دلم می‌خواهد از سیر تا پیاز زندگی‌ام را بنویسم، نه که بگویم زندگی خاصی داشته‌ام و یا ماجراهای عجیب و غریبی برایم رخ داده، که البته  رخ داده و دارم، از این نوع اتفاقات که ارزش دارد نوشته شوند. اما دلیل اصلی‌ام  خاطراتی‌ست  که یا خیلی مرا متاثر کرده‌اند و از آن‌ها یاد گرفته‌ام… ادامه خواندن دلت میخواهد از چه بنویسی؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خاطره گویی