خانه

خشم انفجاری، خشم فروخورده

توسط |اردیبهشت ۲۸ام, ۱۴۰۱|تجربه‌نگاری, روزانه نویسی|

شروع کرد به داد زدن به فریاد کشیدن تا دیروز تا یک ساعت پیش آرام بود تا به حالا او را اینگونه ندیده بودم چرا یک دفعه از کوره به در رفت؟

ساده و کوتاه بگو

توسط |اردیبهشت ۲۱ام, ۱۴۰۱|روزانه نویسی|

با آگاهی به این نکته که نیازی نیست دو کلمه ی شبیه به هم را در یک جمله به کار بریم، این‌طوری مخاطب را خسته نمی‌کنیم و متن را هم از تحرک نمی‌اندازیم.